من خاطرم تشویش

من خاطرم تشویش   در میانه‌های وجودم        بالاتر از روبروی نزدیک نقطه‌ایست                                                           که به هیچ کس مربوط نیست فقط دو سالش بود دست در ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 21 بازدید
آبان 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 89
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
5 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
7 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
11 پست
مرداد 85
1 پست
دی 84
2 پست
شهریور 84
3 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
5 پست
اسفند 83
6 پست
شادی
1 پست